خانه / نتایج جست و جو برای: پرورش کبک

پرورش کبک

جوجه کشی قرقاول

دهند. در حالت کلی قرقاول ها نیز مانند طاووس ها بیشتر بخاطر رنگهای زیبایشان پرورش داده میشوند تا بخاطر گوشت و تخمشان! هرچند برخی پرورش دهندگان می گویند گوشت قرقاول...

ادامه نوشته »