خانه / نتایج جست و جو برای: طریقه جوجه کشی از مرغ عشق

طریقه جوجه کشی از مرغ عشق

انواع نژاد شتر مرغ

به کار نمی‌رود. بزرگترین مرغ و واسطه بین پرندگان و چهارپایان است به شترمرغ گویند بار بکش گوید: مرغم‚ گویند پرواز کن گوید: شترم شش زیرگونه از شترمرغ شناخته شده‌است...

ادامه نوشته »

آسیت چیست

خوراک است. از آنجائیکه نارسایی قلبی با گذر زمان حادتر می گردد، اغلب مرگ های ناشی از آن از ۳ هفتگی آغاز می گردند تشخیص پرندگانی که از آسیت می...

ادامه نوشته »

آنمی طیور

جهت واکسینه نمودن طیور تخمگذار قبل از آغاز دوره تولید تخم در بازار جهانی موجود می باشد. این واکسن از طریق تزریق و یا اضافه نمودن به آب اشامیدنی طیور...

ادامه نوشته »