خانه / نتایج جست و جو برای: تغذیه ی جوجه مرغ عشق

تغذیه ی جوجه مرغ عشق

جوجه کشی شتر مرغ

های نامناسب می شود .بیماری ،جدا از تاثیراتی که بر شرایط عمومی مرغ مادر می گذارد،می تواند مانع انتقال مواد غذایی حیاتی به تخم شود. از میان عفونتهای باکتریایی ،بیماری...

ادامه نوشته »

جوجه کشی قرقاول

همچنین تمام اجزای دستگاه باید تمیز و ضدعفونی گردند که این امر نیز یکی از فاکتورهای بسیار مهم موفقیت شما در این زمینه است زیرا باقیمانده تخم های جوجه کشی...

ادامه نوشته »

رفع مشکلات جوجه کشی

کنند تلف شدند عوامل احتمالی تهویه ناکافی پیشگیری بر اساس دفترچه راهنمای کارخانه ای دستگاه جوجه کشی، تهویه کافی را داخل دستگاه فراهم کنید دمای خیلی بالا یا خیلی پایین...

ادامه نوشته »

جوحه کشی غاز

مصنوعی (دستگاه جوجه کشی) استفاده کنید در این بخش می خواهیم نکاتی چند درباره ی جوجه کشی مصنوعی از تخم غاز ارائه نماییم وسایل مورد نیاز شما برای این منظور...

ادامه نوشته »

انواع نژاد شتر مرغ

شترمرغ‌ها گله‌ای زندگی نمی‌کند بلکه بیشتر تنها یا جفتی دیده می‌شوند. در شمال شرق کنیا با شترمرغ ماسائی زیستگاه مشترکی دارند. برخی این شترمرغ را گونهٔ مجزایی محسوب می‌کنند شترمرغ...

ادامه نوشته »

آسیت چیست

غذایی و یا استفاده از رژیم غذایی با سطح پروتئین و انرژی کمتر انجام شود.اگر آبی که طیور مصرف می کنند دارای مقادیر بالای سدیم می باشد، برای ۳ الی...

ادامه نوشته »

انواع نژاد قرقاول

اندازه پرها وچتر طاووس نمی‌باشد. در این دسته بسیاری از قرقاول‌های عادی و اهلی که امروزه پرورش داده می‌شوند وهم چنین تعدادی از قرقاول‌هایی که شکار خوبی برای شکارچیان به...

ادامه نوشته »

آنمی طیور

ادامه خواهد یافت تشخیص بیماری تشخیص تجربی بیماری آنمی طیور بر اساس سوابق، علائم و بررسی میکروسکوپیک آسیب های موجود در بافت های بیمار صورت می پذیرد. تأیید و تصدیق...

ادامه نوشته »