خانه / دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

لینک

http://heyvagroup.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4451 http://iranmoshavere1.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4451 http://hamkelasiapp.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4451 http://moshaver-khanevade.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4451 http://filmkadeh.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4451 http://ostadsalam.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4451 http://iranmoshavere.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4451 http://ahangha3.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4451 http://heyvatech1.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4451 http://lifterak10.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://dampetrak11.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://katalog29.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://mahan06.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://mahan03.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://nkid02.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://nkid01.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://naab03.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://infinity-cctv.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://doctorshoara.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://concretemixer.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://naab01.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://ovdec02.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://palt01.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://buycarpet.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://raj08.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://raj06.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://seps02.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://vanetbar.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://12344dd.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://tasvirekhiali.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://hibord.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454 http://bestmammu.tebyan.net/viewRss.aspx?RssID=4454

ادامه نوشته »

واقعیت های شرکت در مناقصات و تاثیر آن در پیشرفت شرکتهای خصوصی

شرکت در مناقصات، عموماً به عنوان یک استراتژی و در واقع یک الزام برای توسعه مطرحیت دارد. هدف از برگزاری مناقصات نیز با تکیه بر مستندات و مجموعه قوانینی که توسط قانون گذار تهیه و منتشر گردیده نیز مشخص و تبیین شده است. در واقع، مقایسه ی شرایط برگزاری مناقصه …

ادامه نوشته »