خانه / جوجه کشی / وزن جوجه ها در دوران رشد

وزن جوجه ها در دوران رشد

عملا همه پرورش دهندگان مرغ مادر در مورد هر گونه پولت های نژاد تخمگذار تجاری یک وزن معمول را منتشر می نمایند. شواهد دال بر آنند که اگر به این وزن های داده شده برسیم، میزان تولید تخم مرغ هم بیشتر خواهد شد. گله هایی که خیلی سبک تر و یا خیلی سنگین تر و یا خیلی سنگین تر از ارقام منتشر شده باشند نمی توانند تولید زیادی داشته باشند.
جوجه هایی که در یک روزگی سنگین تر باشند در سن ۱۸-۱۲ هفتگی پولت های سنگین تر گله را تشکیل می دهند، ولی در سنین دیگر این ارتباط ناچیز است
عوامل موثر بر وزن بدن:

وزن بدن:
در سنین ۲۰ و ۲۱ هفتگی عواملی به غیر از وزن جوجه در یک روزگی تاثیر خود را بر وزن نشان می دهند و تنوع وزن بدن در این سن ربطی به وزن سن یک روزگی نخواهد داشت. به هرحال یکنواختی وزن بدن پولت ها در سن بلوغ جنسی ارتباط نزدیکی به یکنواختی وزن جوجه ها در سن یک روزگی دارد.

تاثیر فصل بر وزن بدن:
غالبا حداکثر وزنی که توسط پرورش دهندگان گله مادر برای پولت ها ذکر می گردد در مورد آنهایی است که در ماه های خنک سال رشد نمایند، ولی برخی از پرورش دهندگان نیز وزن متوسطی را برای رشد در تمام فصول سال پیشنهاد می نمایند، مرغ های لگهورنی که در فصل پاییز از تخم خارج می شوند و در ماه های خنک سال رشد می کنند ۱۰ درصد بیش از مرغ هایی که در فصول گرم سال رشد کنند سنگین تر خواهد بود

اگرچه بعضی از پرورش دهندگان به منظور کاهش وزن پولت ها در زمان بلوغ روش تغذیه با محدودیت غذایی را در فصول خنک سال توصیه می کنند، ولی در فصول گرما مشکل بیشتر است که باید تغذیه کافی مرغ ها و رسیدن وزن آنها به بیش از وزن توصیه شده در زمان بلوغ هدف قرار گیرد.

وقتی گله دوران رشد را در سالن های بسته می گذرانند اغلب مشکلات مربوط به رشد پولت ها در فصل تابستان را می توان به شکلی حل نمود. در اولین مرحله طول نور روزانه را می توان کنترل کرد

همچنین اگر سالن به وسیله هواکش و پوشال مرطوب خنک می گردد می توان دما را کاهش داد که این کار عملا در وزن بدن سنین ۲۰ تا ۲۱ هفتگی تاثیر خواهد گذاشت، ولی برای افزایش وزن اکثر گله هایی که در سالن باز پرورش داده می شوند اقدامات ناچیزی را می توان به انجام رسانید و تنها می توان اقداماتی در جهت افزایش مصرف دان آنان صورت داد.

توزین طیور باید به طور هفتگی انجام و ثبت گردد: توصیه پرورش دهنگان گله مادر در مورد وزن معمول در سن ۲۰ تا ۲۱ هفتگی را نه تنها در مورد انواع مرغ ها باید هدف قرار داد، بلکه توزین در تمام دوره رشد نیز باید به طور هفتگی انجام شود

این عمل اهمیت خاصی دارد، چون برای این که در زمان بلوغ وزن معینی به دست آید لازم است که افزایش وزن هفتگی را بر اساس یک فرمول خاص بتوانیم محسابه کنیم. در اغلب موارد مرغدار انتظار دارد که در آخرین مراحل دوران رشد هماهنگی وزن گله را حفظ کند.

اگر پرندگان سبک وزن باشند و جیره غذایی بدون محدودیت در اختیارشان باشد، هیچ گاه نمی توان با افزودن مصرف غذا در یک دوره کوتاه این سبکی وزن را جبران نمود و اگر مرغ ها وزن شان بیش از مقدار معمول باشد کاهش اضافی دان مورد استفاده آنها به منظور کاهش سریع وزن شان در زمانی کوتاه ممکن است زیان آور بوده و منجر به استرس و افزایش تلفات گردد

به طور معمول می توان مشکلات سبکی وزن را با افزایش میزان پروتئین و انرژی جیره، کاهش دما، تراکم کمتر و انجام عمل نوک سوزی در سنین پایین تر حل نمود.

مقدار تغییر در مصرف غذا:

برای این که از هماهنگی وزنی خیلی سریع اجتناب ورزیم باید از قواعد راهنما پیروی کنیم.

قاعده عملی:
رای کاهش یا افزایش هر ۱ درصد وزن بدن در هفته، باید کاهش یا افزایش دان در حد ۱ درصد رعایت گردد.

مثال:

اگر وزن توصیه شده در سن ۱۱ هفتگی ۹۰۷ گرم باشد و متوسط وزن گله در این سن ۹۵۳ گرم گردد، طیور در حدود ۵ درصد افزایش وزن دارند و باید در حدود ۵ درصد از دان آنها کاسته شود.

یکنواختی پولت ها در حال رشد:
یکنواختی ژنتیکی طیور یک گله نشان دهنده افزایش هموزیگوسیتی در آن گله است. انتخاب دقیق در گله مادر و زیاد بودن اختلاط داخل نژادی باعث این افزایش می شود. یکنواختی گله در سویه های متفاوت طیور مختلف است، ولی همچنین این مسئله بستگی به نوع مدیریت گله نیز دارد. تراکم زیاد، استرس، سن، تغذیه، مرگ و میر و مواردی از این قبیل در یکنواختی طیور گله موثرند

درصدی از پرندگان یک گله که در محدوده ۱۰ درصد از وزن متوسط گله باشند به عنوان میزان یکنواختی یک گله اندازه گیری می شود. جدول زیر یک کارت مخصوص ثبت درجات یکنواختی را در مورد پولت هایی از گله که از وزن متوسط کل گله انحراف یافته اند نشان می دهد.

وضعیت اندام های مختلف:در گذشته معمولی ترین روش ارزیابی کیفیت پولت، وزن کشی آن بود، در حالی که طی سال های اخیر، وضعیت اندام های مختلف به عنوان یکی از مهم ترین راه های ارزیابی مطرح شده است

برای این منظور اندازه گیری ساق پا در نمونه های موجود از سن ۴ هفتگی آغاز و به طیور یک هفته در میان تا مرحله سن بلوغ ادامه می یابد. از آنجایی که عملا اسکلت بدن تا سن ۱۰ هفتگی به طور کامل شکل می گیرد، می توان از این روش به عنوان روش مناسب ارزیابی پولت در سنین اولیه نام برد.

کلمات کلیدی وزن جوجه ها در دوران رشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *