خانه / جوجه کشی / آموزش کامل جوجه کشی اردک

آموزش کامل جوجه کشی اردک

بیشتر اطلاعاتی که برای جوجه کشی تخم مرغ در دسترس است، در مورد تخم اردک نیز صدق میکند با این تفاوت که تخم اردک بزرگتر از تخم مرغ بوده و محل قرار گرفتن

تخم اردک در راک های دستگاه جوجه کشی باید متناسب با سایز تخم اردک در نظر گرفته شود

تخم های اردک پکنی (معمولی) به مدت ۲۸ روز برای هچ نیاز دارند در حالیکه برای اردک های نژاد موسکوی این مدت ۳۵ روز می باشد

واضح است که برای تعداد زیاد تخم اردک نیازمند انکیباتورهای صنعتی و هچرهای بزرگتری هستیم. تخم های ارک پکنی به مدت ۲۵ روز در دستگاه ستر باقی مانده و بعد از آن به دستگاه هچر منتقل می شوند تا بعد از ۳ روز یعنی در روز ۲۸ ام هچ کنند

در ادامه مطلب شرایط و دستورالعمل های اساسی برای پرورش تخم اردک ارائه میشود

اولین گام در جوجه کشی تخم اردک این است که یک یا دو روز قبل از قرار دادن تخم ها، دستگاه جوجه کشی را راه اندازی نموده و اجازه دهید دما و رطوبت به سطح پایداری برسند دما را روی ۳۵ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی را روی ۵۵ درصد (که معادل دمای حباب مرطوب ۱/۲۹ درجه سانتیگراد است) تنظیم کنید. سیستم تهویه را بر اساس دفترچه راهنمای انکیباتور تنظیم نمایید
بسته به نوع دستگاه جوجه کشی تخم ها باید حداقل روزی ۴ بار با دست یا چرخاننده های اتومات چرخانده شوند
بیشتر چرخاننده های اتوماتیک دستگاه های جوجه کشی طوری تنظیم شده اند که وضعیت تخم ها را هر یک ساعت یکبار تغییر می دهند

قبل از قرار دادن تخم ها در دستگاه ستر، آنها را به دقت بررسی کنید. به هیچ وجه تخم های ترک دار، دو زرده، بدشکل یا بزگتر یا کوچکتر از سایز طبیعی تخم های جوجه کشی را در دستگاه قرار ندهید

برای اینکه نتیجه بسیار خوبی بگیرید، تخم ها را ۱ الی ۳ روز بعد از تخمگذاری اردک های مادر، در دستگاه ستر قرار دهید. در تخم هائیکه ۷ روز قبل از قرار داده شدن در دستگاه جوجه کشی ذخیره شده اند، بطور میانگین ۳ درصد شکست در جوجه کشی و در تخم هائیکه ۱۴روز قبل ذخیره شده اند حدود ۱۰ درصد کاهش در درصد جوجه درآوری خواهیم داشت

همیشه تخم ها را طوری قرار دهید که قسمت نوک تیزشان به سمت پایین باشد به غیر از دستگاه های جوجه کشی کوچک که دارای راک نمی باشند

اگر تخم ها قبل از قرار داده شدن در ستر، در دستگاه خنک کننده نگهداری شده اند، ۱ شب قبل از قرار گرفتن در انکیباتور آنها را بیرون بیاورید تا به اندازه دمای اتاق گرم شوند

بعد از قرار دادن تخم ها در ستر، درهای دستگاه را ببندید و اجازه دهید به دمای کارکرد خود برسد. بطور مرتب دستگاه را چک کنید تا از کارکرد صحیح آن در روز اول اطمینان حاصل کنید و بعد از آن هر روز حداقل ۴ بار دستگاه را چک کنید

تقریبا ۷ روز بعد از قرار گرفتن تخم ها در ستر، تخم ها را کندلینگ نموده و آنهایی را که نطفه دار نیستند دور بیاندازید

بعد از ۲۵ روز تخم ها (اردک های پکین) را به دستگاه هچر منتقل کنید. هنگام انتقال تخم ها به هچر، دما باید۲/۳۷درجه سانتیگراد و رطوبت ۶۵ درصد (معادل دمای حباب مرطوب۱/۳۱ درجه سانتیگراد) باشد

همزمان با پیشروی روند هچ و ترک خوردن تخم ها، رطوبت را به ۸۰درصد (معادل دمای حباب مرطوب ۸/۳۳ درجه سانتیگراد)افزایش داده و تهویه را ۵۰ درصد افزایش دهید. وقتی به عمل هچ نزدیک شدید، دما و رطوبت را آرام آرام کاهش دهید تا اینکه به هنگام عمل هچ دما به ۱/۳۶درجه سانتیگراد و رطوبت به ۷۰ درصد(دمای حباب مرطوب۲/۳۲درجه سانتیگراد) برسد در پایان هچ باید دریچه ها تا آخر باز شوند. زمانیکه جوجه اردک ها تقریبا خشک شدند آنها را از دستگاه هچر بیرون بیاورید

میزان مناسب کاهش آب داخل تخم اردک

همزمان با رشد جوجه اردک ها داخل تخم، کمی از آب تخم از دست رفته و سایز یاخته های هوایی داخل تخم افزایش می یابد. اگر جوجه اردک ها رشد نرمال داشته باشند، باید حدود یک سوم فضای داخل تخم را (در اردک های معمولی) در ۲۵ روز اول جوجه کشی اشغال کرده باشند

کاهش وزن تخم اردک نیز می تواند راهنمای خوبی برای تشخیص میزان صحیح کاهش آب باشد. اردک های معمولی باید تا روز ۲۵ ام جوجه کشی حدود ۱۴ درصد کاهش وزن داشته باشند

جوجه کشی طبیعی جوجه کشی اردک

تخم های اردک می توانند بطور طبیعی با قرار گرفتن زیر یک اردک یا حتی مرغ کرچ، به جوجه تبدیل شوند. اردک های نژاد موسکوی برای این کار بسیار مناسب هستند که می توانند به خوبی ۱۲ الی ۱۵ تخم اردک را هچ کنند

 

جعبه ای که برای جوجه کشی طبیعی در نظر گرفته میشود باید در یک محل تمیز و خشک قرار گرفته و دارای بستر مناسب برای اردک مادر باشد. غذا و آب کافی نیز باید در اختیار اردک مادر و جوجه اردک هایی که قرار است به دنیا بیایند قرار بگیرد

ذخیره تخم ها جوجه کشی اردک

اگر تخم ها مدتی قبل از قرار گرفتن در انکیباتور ذخیره می شوند، باید تحت دما و رطوبتی باشند که احتمال خرابی شان به حداقل برسد. تخم ها را در یک انبار مناسب در دمای ۱۳ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۷۵ درصد طوری قرار دهید که قسمت نوک تیزشان به سمت پایین باشد

کلمات کلیدی آموزش کامل جوجه کشی اردک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *