خانه / دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

واقعیت های شرکت در مناقصات و تاثیر آن در پیشرفت شرکتهای خصوصی

شرکت در مناقصات، عموماً به عنوان یک استراتژی و در واقع یک الزام برای توسعه مطرحیت دارد. هدف از برگزاری مناقصات نیز با تکیه بر مستندات و مجموعه قوانینی که توسط قانون گذار تهیه و منتشر گردیده نیز مشخص و تبیین شده است. در واقع، مقایسه ی شرایط برگزاری مناقصه …

ادامه نوشته »